کلنگی با تراکم در سعادت آباد

سعادت آباد،کوی فراز

تعداد بازدید:۵۱۳
۱۷۵۰متر زمین ،با۵۷۰۰ متر بنای مفید مسکونی جواز پرداخت شده،سعادت آباد کوی فراز روبرو بیمارستان ،سند ریشه بنیادی قیمت۵۰ میلیارد تومان https://t.me/farmnie

نظر شما :