مشارکت در ساخت در دروس

مشارکت در ساخت شهید چیذری

تعداد بازدید:۵۱۸
۷۷۶۰متر زمین ،سند اوقافی ،با پهنهR۱۲۲,سیزده طبقه مجاز روی همکف۳۰٪بنا،با دستور نقشه،پس از کسر اصلاحی ۷۴۷۶/۹متر واقع در دروس شرایط ۴ میلیارد بلاعوض ۵۰ ٪ سهم مالک https://t.me/farmnie

نظر شما :