فروش کلنگی با تراکم الهیه چناران

کلنگی با تراکم الهیه چناران

تعداد بازدید:۵۴۲
۵۹۸۰متر زمین الهیه،چناران،با بر۱۰۰متر ،فرشته با جواز ۹طبقه مسکونی بنای مفید ۲۲۸۰۰متر کل بنا۳۹۲۵۳متر با مبلغ جواز رویهم ۳۰۶میلیارد تومان https://t.me/farmnie

کلید واژه ها: کلنگی کلنگی با تراکم


نظر شما :