زمین با تراکم تجاری اداری اقدسیه

زمین با تراکم در بلوار ارتش

تعداد بازدید:۳۴۳
۴۱۴۵متر زمین واقع در اقدسیه بلوار ارتش نبش مهتاب،تا مرحله سقف تکمیل،۲۱۶ پارکینگ،۱۰۲۹۳متر مفید ،۱۹۳۸متر مفید تجاری،۵۱۲ واحد در کل ،زمین پس از کسر اصلاحی ۱۹۹۰.۲۲مترملاک تراکم۴۱۴۵متر،کل بنا ۲۳۶۳۳متر ،ریشه سند ستاد اجرای فرمان امام.قیمت۱۳۵میلیارد

کلید واژه ها: اقدسیهبلوار ارتشزمین با تراکم تجاری،اداری


( ۲ )

نظر شما :