مشارکت در ساخت و فروش در ظفر

ظفر نفت شمالی

تعداد بازدید:۵۶۲
ده میلیارد جواز پرداخته ۵۰۰۰م مفید س اداری۱۵۰۰ م تجاری ۲ ط ۱۰ ط اداری ۸ ط پارکینگ ۵۰%معاوضه آپارتمان ۵۰%مشارکت ظفر،نفت شمالی ۳۲میلیارد معاوضه دونبش شمالی ۴۸متر در ۲۰متر https://t.me/farmnie

کلید واژه ها: مشارکت در ساخت


نظر شما :