iso۲۲۰۰۰

iso۲۲۰۰۰

تعداد بازدید:۳۹۱
استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است و برای تمامی سازمان هایی مناسب است که در زنجیره تهیه، تامین، تولید و فروش مواد غذایی فعالیت دارند. منظور از زنجیره مواد غذایی شرکتها و سازمانهایی هستند که به نوعی در حوزه خوراک فعالیت دارند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی های مربوط به مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند
iso۲۲۰۰۰

کلید واژه ها: #ایزو #صدور گواهینامه ایزو #ایزو۹۰۰۱ # iso #سیستم سازی آژانسهای املاک


نظر شما :