ISO HSE_MS

HSE

تعداد بازدید:۴۶۸
اصطلاح  HSE-MSشامل دو عبارت HSE و MS میباشد.HSE مخفف شده کلمات Environment  و safetyوhealth هست. Health یعنی سلامت ، Safety یعنی ایمنی وEnvironment یعنی محیط زیست . MS مخفف شده کلمات Management بمعنای مدیریت وsystem بمعنای سیستم میباشد. حال میتوان گفت اصطلاح HSE – MS  یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست. ریشه و اساسHSE – MS دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطیISO۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اییOHSAS۱۸۰۰۱ است. چنانچه درهرمجموعه ایی دو استاندارد رابطورتوامان طراحی و پیاده سازی گردد ، اصطلاحاً گفته میشودکه مجموعه HSEراپیاده سازی کرده
HSE

کلید واژه ها: #ایزوHSE


نظر شما :