IMS

ایزوims

تعداد بازدید:۴۷۰
توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمان‌ها به استقرار سیستم‌های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف‌های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت. الگوئی را برای ممیزی همزمان بر اساس استانداردهای مختلف سیستم مدیریت از قبیل سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO ۱۴۰۰۱ ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS ۱۸۰۰۱ ، سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱ و مانند آن بررسی یکپارچگی این سیستم‌ها در حین ممیزی ایجاد و ارائه نموده است. گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS (Integrated Management System) نتیجه موفقیت مشتریان در اثبات انطباق کلیه سیستم‌های مختلف مدیریت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین‌المللی است.
ایزوims

کلید واژه ها: ims


نظر شما :