Ascb

سازمان اعتبار دهی جهانیAscb

تعداد بازدید:۴۰۹
ASCB چیست: در سراسر جهان، سازمان ها و کارآفرینان موافقند که صدور گواهینامه بهترین شیوه کسب و کار، سطح بالایی از اطمینان را برای مشتریان خود فراهم می کند. ASCB یکی از معتبرترین اعضای مستقل صدور گواهینامه در سراسر جهان محسوب می شود. (ASCB (E یک سازمان مستقل است که در سال ۱۹۹۵ تاسیس شده است تا هر سازمانی را که صدور گواهینامه، درجه بندی و یا رعایت امانت را صادر می کند، اعتبار بخشد. ASCB از یک سیستم کیفیت مبتنی بر ISO ۱۷۰۱۱ استفاده می کند، اما خود گواهی را انجام نمی دهد. ما تنها اعتبارنامه را انجام می دهد. ASCB امنیت را فراهم می کند که سازمان های گواهینامه نیز تحت ارزیابی کیفی سالانه قرار می گیرند. ما دسترسی جهانی نامحدود برای تأیید تمام گواهینامه های صادر شده در رژیم ASCB ارائه می دهیم. ما هیچ مجوز دیگری را برای ارائه این سرویس نمی دانیم. روی www.irqao.com کلیک کنید. مردم عمدا به صلاحیت و یکپارچگی افراد ارزیابی می پردازند. اعتباردهی مشتریان و دیگر ذینفعان اعتماد به نفس اعتماد به نفس و دانش در مورد صلاحیت و یکپارچگی تامین کنندگان و گواهینامه هایی که مورد اعتبار قرار گرفته اند، ایجاد می کنند. اخلاق رژیم اعتباربخشی ASCB برای محافظت از عموم مردم از اقدامات غیرواقعی طراحی شده است، با نشان دادن به صنعت و عموم مردم صلاحیت و یکپارچگی حرفه ای که آنها برای کار انتخاب کرده اند. میانجیگری در راستای بهترین تضمین کیفیت، شکایات و اختلافات مربوط به سازمان های ثبت شده تحت ASCB یا هر رژیم دیگر ممکن است واجد شرایط برای میانجیگری باشند. آموزش ASCB برنامه های آموزشی را آموزش می دهد. اعتباربخشی آموزش سطح پایینی از اعتماد به استانداردهای معاملاتی، دولتهای ملی و محلی، اتاق بازرگانی ، شرکتهای بیمه و موسسات تحصیلات عالی فراهم می آورد.
سازمان اعتبار دهی جهانیAscb

کلید واژه ها: #ایزو #صدور گواهینامه ایزو #ایزو۹۰۰۱ # iso #سیستم سازی آژانسهای املاک ایزو #iso14000


نظر شما :