دیجیتال مارکتینگ - آرشیو

سازمان اعتبار دهی جهانیAscb
Ascb

سازمان اعتبار دهی جهانیAscb

ASCB چیست: در سراسر جهان، سازمان ها و کارآفرینان موافقند که صدور گواهینامه بهترین شیوه کسب و کار، سطح بالایی از اطمینان را برای مشتریان خود فراهم می کند. ASCB یکی از معتبرترین اعضای مستقل صدور گواهینامه در سراسر جهان محسوب می شود. (ASCB (E یک سازمان مستقل است که در سال ۱۹۹۵ تاسیس شده است تا هر سازمانی را که صدور گواهینامه، درجه بندی و یا رعایت امانت را صادر می کند، اعتبار بخشد. ASCB از یک سیستم کیفیت مبتنی بر ISO ۱۷۰۱۱ استفاده می کند، اما خود گواهی را انجام نمی دهد. ما تنها اعتبارنامه را انجام می دهد. ASCB امنیت را فراهم می کند که سازمان های گواهینامه نیز تحت ارزیابی کیفی سالانه قرار می گیرند. ما دسترسی جهانی نامحدود برای تأیید تمام گواهینامه های صادر شده در رژیم ASCB ارائه می دهیم. ما هیچ مجوز دیگری را برای ارائه این سرویس نمی دانیم. روی www.irqao.com کلیک کنید. مردم عمدا به صلاحیت و یکپارچگی افراد ارزیابی می پردازند. اعتباردهی مشتریان و دیگر ذینفعان اعتماد به نفس اعتماد به نفس و دانش در مورد صلاحیت و یکپارچگی تامین کنندگان و گواهینامه هایی که مورد اعتبار قرار گرفته اند، ایجاد می کنند. اخلاق رژیم اعتباربخشی ASCB برای محافظت از عموم مردم از اقدامات غیرواقعی طراحی شده است، با نشان دادن به صنعت و عموم مردم صلاحیت و یکپارچگی حرفه ای که آنها برای کار انتخاب کرده اند. میانجیگری در راستای بهترین تضمین کیفیت، شکایات و اختلافات مربوط به سازمان های ثبت شده تحت ASCB یا هر رژیم دیگر ممکن است واجد شرایط برای میانجیگری باشند. آموزش ASCB برنامه های آموزشی را آموزش می دهد. اعتباربخشی آموزش سطح پایینی از اعتماد به استانداردهای معاملاتی، دولتهای ملی و محلی، اتاق بازرگانی ، شرکتهای بیمه و موسسات تحصیلات عالی فراهم می آورد.

ادامه مطلب
ایزو ۱۰۰۱۵ آموزشی
iso ۱۰۰۱۵

ایزو ۱۰۰۱۵ آموزشی

آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ توضیحاتی در مورد ایزو مدیریت آموزش: فرآیند آموزش براساس ایزو ۱۰۰۱۵ می تواند موثرترین راه در خصوص پایش و اند ازه گیری اثربخشی فرآیند آموزش باشد، اجرای اثربخش ایزو مدیریت آموزش در سازمان، نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می باشد. با استفاده از راهنمای موجود در ایزو ۱۰۰۱۵، سازمان ها علاوه بر رفع این نیازمندی، در مسیر تحقق یک “سازمان یادگیرنده ” حرکت می نمایند. سازمان هایی که انتظار کسب ارزش افزوده از برگزاری دوره های آموزشی مختلف را دارند، این ایزو را مستقر می سازند آموزش فرآیند ارائه و تکوین دانش، مهارت ها و رفتارها جهت تامین الزامات را فراهم می سازد و شایستگی از طریق به کارگیری دانش، مهارت ها و رفتارها در عملکرد به دست می آید. ضرورت استقرار ایزو موثر فرآیند آموزش: امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی ها و سیستم های کاری سازمان ها، استفاده از فرآیند آموزش، قویترین ابزاری است که می تواند راه گشای سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهای رقابتی باشد. اما افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و بکار بستن آموزش های فراگرفته شده در سازمان باشد، بلکه این اثربخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد. ایزو ۱۰۰۱۵ راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند موثر آموزش در سازمان ها می باشد. مزایای استقرار ایزو فرآیند آموزش – ایزو ۱۰۰۱۵: به راحتی برای شرکت های آشنا با فرآیند رویکرد استاندارد سیستم مدیریت کیفیت قابل درک است. سازمان هایی که سایر ابزارهای کیفی نظیر مدل TQM یا EFQM را اجرا کرده اند، نیز می توانند از این استاندارد استفاده کنند. به منظور برآورده کردن الزامات نیازهای آموزش کیفیت، دستورالعمل هایی را در زمینه فناوری آموزش و آموزش سازمانی ارائه می کند. مهمترین مزیت استقرار این سیستم این است که به نیازهای آموزشی کارکنان توجه شده و آنان را در مسیر رسیدن به تعالی سازمانی با برانگیخته شدن میل خود در ارتباط بابهبود دانش محوری در سازمان ممکن میشود.

ادامه مطلب