مشارکت در ساخت حکیمیه

تعداد بازدید:۵۶۹
( ۱ )
۱۶۰۰متر زمین سه بر،۱۳۰۰۰متر کل بنا در ۹ طبقه مفید مسکونی۶۳۰۰متر و ۱۸۳۰ متر تجاری در ۳ طبقه و ۶ طبقه منفی
مشارکت در ساخت حکیمیه

مجوز ۷۰۰ متر تجاری روی طبقه همکف گرفته، ۴ طبقه منفی جمعاً ۱۲۰ پارکینگ، از ۶ میلیارد بلاعوض ۳ میلیارد مربوط به فیش پرداختی شهرداری است.

سهم مالک ۵۰٪

بجز ۷۰۰ متر هزینه جواز پرداخت شده


نظر شما :