پروژه سیتی سنتر اراک

تعداد بازدید:۴۵۳
با جواز واریز شده ۲۳۰۰۰مترتجاری،۱۵۰۰۰مترسنداداری،۲۰۰۰پارکینگ،گودبرداری شده،۲۶۰واحدتجاری،۱۲۲۰۰۰متر کل بنا
پروژه سیتی سنتر اراک

شرایط ۷۵ به ۲۵ به نفع سازنده در ۲۰۰۰۰ متر زمین سند اوقاف

کلید واژه ها: پروژه نیمه ساز


نظر شما :