مشارکت ازگل۱۰۰۰متر

تعداد بازدید:۹۱۵
۱۰۰۰متر بوده.مانده ۶۶۶متر سه بر نیلینگ شده. ۵۶۶۰متر کل بنا.۳۱۱۶ متر مفید. ۱۱ط.۷ ط و۱ط لابی و ۳ ط منفی. ۳۱ پارکینگ.۱۴ واحد ۲۴۰متری
مشارکت ازگل۱۰۰۰متر

مشارکت ۵۵ به ۴۵ بلاعوض۶ میلیاردتومان

ازگل گلشن

استخر سونا جکوزی، دو تا سالن اجتماعات

کلید واژه ها: مشارکت در ساخت