مطالب مرتبط با کلید واژه " مشارکت در ساخت "


مشارکت در ساخت شمس آباد

مشارکت در ساخت شمس آباد م هروی

مشارکت درساخت شمس آباد ۱۸۰۰متر زمین۸۰۰۰متر مفید مسکونی۱۱۲پارکینگ۳۵۰ متر تجاری ۱۵ میلیارد پول جواز پرداخت شده،تک مالک سند بی ریشه اجرا تا فوندانسیون و اسکلت ،جمع مفید و غیرمفید۱۲۱۱۸متر شرایط: پرداخت وجه جواز و دریافت ۶۵۰ متر مجوز تجاری اضافه سهم مالک هزار متر تجاری سهم سازنده ۸۰۰۰متر مسکونی قیمت آپارتمان متری۱۵ م https://t.me/farmnie

ادامه مطلب
مشارکت در ساخت و فروش در ظفر

ظفر نفت شمالی

ده میلیارد جواز پرداخته ۵۰۰۰م مفید س اداری۱۵۰۰ م تجاری ۲ ط ۱۰ ط اداری ۸ ط پارکینگ ۵۰%معاوضه آپارتمان ۵۰%مشارکت ظفر،نفت شمالی ۳۲میلیارد معاوضه دونبش شمالی ۴۸متر در ۲۰متر https://t.me/farmnie

ادامه مطلب
مشارکت در ساخت در دروس

مشارکت در ساخت

مشارکت درساخت شمس آباد ۱۸۰۰متر زمین۸۰۰۰متر مفید مسکونی۱۱۲پارکینگ۳۵۰ متر تجاری ۱۵ میلیارد پول جواز پرداخت شده،تک مالک سند بی ریشه اجرا تا فوندانسیون و اسکلت ،جمع مفید و غیرمفید۱۲۱۱۸متر شرایط: پرداخت وجه جواز و دریافت ۶۵۰ متر مجوز تجاری اضافه سهم مالک هزار متر تجاری سهم سازنده ۸۰۰۰متر مسکونی قیمت آپارتمان متری۱۵ م https://t.me/farmnie

ادامه مطلب