مطالب مرتبط با کلید واژه " کلنگی با تراکم "


فروش کلنگی با تراکم الهیه چناران

کلنگی با تراکم الهیه چناران

۵۹۸۰متر زمین الهیه،چناران،با بر۱۰۰متر ،فرشته با جواز ۹طبقه مسکونی بنای مفید ۲۲۸۰۰متر کل بنا۳۹۲۵۳متر با مبلغ جواز رویهم ۳۰۶میلیارد تومان https://t.me/farmnie

ادامه مطلب