بورس و سهام

بازدهی و نقدشوندگی


3 ماهه : 26.5%            رتبه : 590


6 ماهه : 36.14%        رتبه : 462


9 ماهه : 15.74%        رتبه: 424


1 ساله : 40.91          رتبه: 318

DPS


آخرین مجمع :   1400/12/29


سود واقعی : 250

P/E مجمع : 6.07


سود نقدی : 120


درصد توزیع : 48%

EPS


سال مالی : 1401/12/29


تحقق سود :  97       

دوره :  9 ماهه


    سود TTM :128

                                        P/E TTM : 11.818

B 47.058

ارزش بازار

0.98

P/B

16.42%

سهام شناور آزاد