سرمایه‌گذاری و خرید ملک در خارج از کشور

سرمایه‌گذاری و خرید ملک در تهران

سرمایه‌گذاری و خرید ملک در شمال

خرید ملک در شمال ۱ الی ۵ میلیارد تومان سند شش دانگ با تضمین فروش
زیر قیمت، تحویل فوری، سند به نام، فروش با سود تضمین شده
پیشنهاد سرمایه‌گذاری در شمال کشور:
  • قیمت کارشناسی ۱۵۰۰ میلیارد تومان
  • قیمت قابل خرید ۶۰۰ میلیارد تومان
  • سند ۶ دانگ و مدارک کامل و بی‌نقص
  • قابل تفکیک و خیابان‌بندی
  • تضمین فروش تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان تا ۳ ماه به صورت تفکیک شده
  • محل: منطقه محمودآباد سرخ رود
  • زمین ساحلی ۴۶۰۰۰ متر