قوانین معافیت پارکینگ

نویسنده : آقای کاشانی کیا موضوع : بدون دسته بندی بدون دیدگاه

بهترین فایل های سرمایه گذاری را میتوانید در سایت گروه سرمایه گذاری آسیا پیدا کنید/قوانین معافیت پارکینگ

🔴 قوانین معافیت پارکینگ / برای مشاهده فایل های آماده سرمایه گذاری کلیک کنید.این فایل ها بهترین فایل های املاک در بین سایت املاکی مختلف است
( کسر پارکینگ )

♦️ در مواردیکه به دلایل فنی ذیل احداث پارکینگ مقدور نباشد . با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده حق پارکینگ جهت احداث پارکینگ عمومی به صندوق شهرداری واریز می گردد:

🔺 ساختمانهایی که در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته . و دسترسی به حمل اتومبیل را نداشته باشد.

معافیت پارکینگ/گروه سرمایه گذاری آسیا

🔺 ساختمانهای در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر (هر دو معبر بیشتر از 20 متر) واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

🔺 ساختمان در محلی قرار داشته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده که شهرداری مجوز قطع آنها را نداده باشد.

🔺 ساختمان در محلی قرار داشته باشد که به علت عرض کم کوچه (کمتر از 4 متر به جز برای املاک انتهای کوچه که کمتر از 3 متر است) امکان عبور اتومبیل نباشد.

معافیت پارکینگ/بهترین فایل های سرمایه گذاری

🔺 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.

🔺 در صورتیکه وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

🔺 قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله 20 متری از آن.