مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟

نویسنده : آقای کاشانی کیا موضوع : بدون دسته بندی بدون دیدگاه

برای مشاهده بهترین فایل های آماده سرمایه گذاری میتوانید به سایت گروه سرمایه گذاری آسیا سر بزنید/مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟

🔴 مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟

🔹 – ساختن نوشته یا سند

🔸- ساختن مهر یا امضای افراد

🔹- خراشیدن یا تراشیدن

(خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل اینکه‌ واژه حسین را به حسن تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.)

🔸- قلم بردن
(تغییر دادن و تبدیل حرف ها و کلمه ها. مثلا حرف ۱ را به ۲ تغییر دهد)

🔹- الحاق
(اضافه کردن یک نوشته و یا حرف در سند)

🔸- از بین بردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته

🔹- تغییر دادن تاریخ سند
(مثلا تاریخ چک را تغییر داده و آن را یک هفته جلو بیاندازد)

🔸- الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
(چسباندن دو نوشته متفاوت)

🔹- به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن.