ویلا در شهرك خصوصى

شهرك خصوصى

دوبلكس

٣ سرويس

٢ خواب

داراى انشعابات

١٥٠ زمين

١٧٤ متر بنا

سال ساخت ١٣٩٩

سند مشا

شهركى

داراى نگهبانى ٢٤ ساعته

قیمت: دو میلیارد و ششصد میلیون تومان

نحوه پرداخت : یک و هفتصد نقد مابقی اقساط

نظر شما :