ویلا 180 متر بنا

٢٤٠ متر زمين

١٨٠ متر بنا

٢ سال ساخت

سند فروشنامه اى

٣ خواب

قیمت سه میلیارد و سیصد

پیش پرداخت 2550

نظر شما :