درباره گروه سرمایه‌گذاری آسیا

گروه سرمایه‌گذاری آسیا مجموعه‌ای از موسسات دارای ارتباط با یکدیگر می‌باشند که شاخص‌ترین این شرکت‌ها Universal Knowledge Accrual SmartNexus Ltd به مدیریت آقای کاشانی کیا در لندن می‌باشد.

روش کار ما

ما هم مبالغ مورد نیاز شما را به صورت کم بهره به شما پرداخت می‌کنیم. هم در صورت نیاز کسب‌و‌کار شما را راه اندازی و یا شما را در مسیر درآمد بیشتر یاری می‌نماییم.
۰۱

تامین مالی

۰۲

مشاوره مالی

۰۳

ارائه راه کارهای کسب درآمد

۰۴

راه‌اندازی ابزار درآمد آنلاین

۰۵

پرداخت مبلغ مورد نیاز سرمایه‌گذاری

۰۶

مشاور شما در امور کسب‌و‌کار دیجیتال

۰۷

رهبری کسب‌و‌کار