10000متر سند تک برگ زیبا دشت

  • قیمت کل : 32.000.000.000
  • قیمت هر متر : 3.200.000
  • مزروعی
  • قابل تهاتر با اتومبیل

تضمین :

انتقال سند: دارای سند معتبر

تحویل ملک : تحویل ملک همزمان با انتقال سند

تعهد ما :

بازگشت سرمایه : در مدت 2 الی 6 ماه

میزان سود شما : 30 الی 300 درصد

09126111882

02188024290

× با ما در ارتباط باشید