9520 متر مسکونی محمد شهر

  • متراژ : 9520
  • قیمت کل : 60.000.000.000
  • قیمت هر متر : 6.303.000
  • سند تک برگ
  • با تمام انشعابات
  • تراکم مفید ده طبقه 28560 متر
  • تراکم تا 300 درصد
  • قابل تهاتر با اتومبیل

تضمین :

انتقال سند: دارای سند معتبر

تحویل ملک : تحویل ملک همزمان با انتقال سند

تعهد ما :

بازگشت سرمایه : در مدت 2 الی 6 ماه

میزان سود شما : 30 الی 300 درصد

09126111882

02188024290

× با ما در ارتباط باشید