منیژه بقایی

با استفاده از تجارب گروه سرمایه گذاری آسیا توانستم املاک حرفه ای را در غرب تهران راه اندازی کنم.