مشتریان ما

آنچه مشتریان می گویند

املاک امین
مدیر
هنگامی که به گروه سرمایه گذاری آسیا مراجعه کردم در بازار کساد این روزها، درآمد بسیار پایینی داشتم اما این گروه با راهنمایی ها و حمایت مالی  درآمدی بالا را برای املاک ما در شهریار فراهم نمود
منیژه بقایی
مدیر
با استفاده از تجارب گروه سرمایه گذاری آسیا توانستم املاک حرفه ای را در غرب تهران راه اندازی کنم.
خوانساری (املاک دیپلمات)
مدیر
گروه سرمایه گذاری آسیا با راه اندازی بخش دیجیتال مارکتینگ املاک من در دوران همه گیری کرونا دریچه ای جدیدی را ر کسب درآمد برای من فراهم نمود.
مجتبی علمدار یزدی
مدیر
مجموعه هلدینگ کیا و زیر مجموعه اش گروه سرمایه گذاری آسیا باعث شد ظرف سه ماه مشتریان ما در شهر یزد سه برابر شوند.
مشتریان

نظرات مشتریان ما

هنگامی که به گروه سرمایه گذاری آسیا مراجعه کردم در بازار کساد این روزها، درآمد بسیار پایینی داشتم اما این گروه با راهنمایی ها و حمایت مالی  درآمدی بالا را برای املاک ما در شهریار فراهم نمود
املاک امین

مدیر

با استفاده از تجارب گروه سرمایه گذاری آسیا توانستم املاک حرفه ای را در غرب تهران راه اندازی کنم.
منیژه بقایی

مدیر

گروه سرمایه گذاری آسیا با راه اندازی بخش دیجیتال مارکتینگ املاک من در دوران همه گیری کرونا دریچه ای جدیدی را ر کسب درآمد برای من فراهم نمود.
خوانساری (املاک دیپلمات)

مدیر