ویلا 200 متری

٢٣٨ متر زمين

٢٠٠ متر بنا

كف سراميك نما

كليد نخورده

حياط سنگ

سقف كناف

سند شورايى

قیمت سه میلیارد و نیم

پیش چرداخت 2300

نظر شما :